Május 25. Szombat, Orbán

A légköri hő elosztásában résztvevő folyamatok

null

Az előző részben már pontosabb képet kaphattunk magáról a légköri hőmérsékletről és annak mérési technikájáról, továbbá már bele kóstoltunk ennek gyakorlati megjelenéséről a légkörben. A teljes kép átlátásának érdekében érdemes elolvasni az előző részt is. A továbbiakban a hő elosztási folyamatokat vizsgáljuk meg részletesebben a már előző cikkben említett hosszúhullám nélkül, melyek a/az:

  • kondukció
  • konvekció
  • advekció
  • látens hő

Kondukció

A nagyobb hőmérsékletű, vagyis nagyobb mozgási energiával rendelkező molekulák az energiájuk egy részét átadják a szomszédos, kisebb energiával rendelkező molekuláknak, így egyfelől azok hőmérséklete növekszik, másfelől létrejön a hővezetés folyamata. Meteorológiai vonatkoztatásában kondukció megy végbe, amikor a légkör legalsóbb rétegét a már melegebb felszín a hosszúhullámú kisugárzás segítségével elkezdi melegíteni.

Konvekció

A konvekció folyamata az, amikor a melegebb kisebb sűrűségű levegő felemelkedik, a hűvösebb nagyobb sűrűségű levegő pedig lesüllyed. Ennek a folyamat hatására fejlődnek ki a tornyosuló felhők a Cumulusok, amelyek idővel zivatarfelhőkké (Cumulonimbus) is fejlődhetnek, ha elég magasra jut fel a hőenergia. Ennek a pontosabb részletezése ezen a linken elérhető.

A konvekció és a kondukció kapcsolata. (greelane.com)

Cumulusok sokasága. (publicdomainpictures.net)

Egy kifejlett cumulonimbus. (szupercella.hu)

Advekció

A levegő horizontális áthelyeződése egy másik térségbe. Beszélhetünk hideg és meleg advekcióról is, és a légkör bármelyik szintjén előfordulhat. Az erről szóló tudásfelhő cikk ezen a linken megtalálható.

Látens hőáram

A látens hőáramnak nagyon jelentős hatása van a hő légköri eloszlásában. Amikor is a nedves felszínről megindul a párolgás folyamata, akkor a folyékony halmazállapotú vízből gáz halmazállapotú vízgőz lesz. Ez bekerül az alsó légrétegekbe, majd a konvekció hatására a vízgőz megemelkedik és lehűti a levegőt. Megkezdődik a vízgőz kondenzálódása (a gázok cseppfolyósításának folyamata) és felhők keletkeznek. A gázból folyadékká való válás pedig látens hőt szabadít fel, ami a körülötte levő légkört melegíti.

Összességében azt láthatjuk, hogy elsődlegesen a Nap melegíti fel a felszínt, de közel sem ennek a közvetlen hatása miatt alakul ki az élhető léghőmérséklet a Földön. Egy adott helyzetben tapasztalt léghőmérsékleti érték, nagyon nagy részben függ a sugárzást akadályozó és azt visszaverő objektumoktól, továbbá a felszíntől és egyéb hőeloszlási folyamatoktól.

lead kép: winstar.com.tw