Május 25. Szombat, Orbán

Olajcégek a klímaváltozás ellen? Ugyan már....

null

A klímakatasztrófa elleni hatékony fellépéshez elengedhetetlenül szükséges, hogy az emberiség kilábaljon a szénhidrogének felé fennálló függőségéből. Nem csak csökkenteni kell ezt, hanem megszüntetni, ami azonban nem is olyan egyszerű feladat, hiszen a világ leghatalmasabb befolyásoló tényezője állja el az utat: a pénz.

Érdekek

A hatalmas olajcégek akkora vagyon felett rendelkeznek, mint a kisebb országok éves GDP-je. Ezzel pedig nem kis hatást képesek gyakorolni avilággazdaságrais, hiszen ahol pénz van, ott hatalom is van. A klímakatasztrófa kapcsán azonban a világ változik, amit nem tudnak figyelmen kívül hagyni az olaj óriások sem.

kép: oilandgasiq.com

A Shell, azExoon, aBpés társaik ennek megfelelően dollármilliárdokat fektetnek olyan technológiák kifejlesztésébe, melyekkel a klímakatasztrófa megállítható, visszafordítható. Ez nagyon jó dolog, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy a befektetéseik pirinyók a vagyonhoz képest.

Olajat, mindenáron

A hatalmas olajvállalatok vezetőirétegenem csak a cég fennmaradásában, hanem a teljesítményében is érdekeltek. Ahogyan a tulajdonosok is akkor kapnak nagy pénzt, ha a cég jól teljesít, a vezetőség is akkor jut hozzá a felfoghatatlan bónuszokhoz.Ergoazokat a befektetéseket preferálják, melyek stabilan hozzák a pénzt, bejáratva, kitaposva, biztosan.

kép: Delil Souleiman-AFP via Getty Images

A változó világhoz alkalmazkodva persze milliárdokat fektetnek a napelemekbe, vagy éppen a co2 leválasztó rendszerekbe, de érdemes ezt egy kicsit közelebbről is megvizsgálni. Egyrészt abefektetettösszegek meg sem közelítik azokat a tételeket, melyek a további kitermelés érdekében cserélnek gazdát. Másrészt sok innovatív megoldás, melyeknek kifejlesztését a vállalatok támogatják éppen azt hivatott megoldani, hogy az olaj további megszokott felhasználása mellett legyünk képesek gátat szabni a klímakatasztrófának.

Hogy mi lesz ennek a vége? Nos mindenképpen a váltás, a tiszta energiahordozókra való áttérés, hiszen ez szükségszerű és elkerülhetetlen. Az idő azonban hatalmas ellenfél, és az idő pályáján bizony az olajipari óriáscégek és az emberiség érdekei ellentétes oldalon játszanak...

lead kép: Sepahan Oil Company