Május 26. Vasárnap, Evelin

90%-ban co2 mentes energia Magyarországon!

Éghajlatveszélyco2atomenergiaszélNap
2019. szeptember 21. 15:00
null

A párizsi klímaegyezség betartása nem kis feladat, senkinek. Hazánk azonban most nagyon léphet előre ezen a területen, és már 2030-ra a megtermelt energia 90%-a szén-dioxid mentes lehet.

Tiszta energia

A párizsi paktum hivatott előmozdítani azt, hogy a világ államai, delegalábbisazok, melyek azt vállalták, csökkentség a szén-dioxid kibocsátásukat. A végcél a teljes karbonsemlegesség elérése, vagyis, hogy a légkörbe nekerülhessenolyan szén-dioxid, melynek megkötését nem tudjuk megoldani. Ez nem a legszebb megoldás, hiszen az igazi az lenne, ha egyáltalán nem juttatnánk szén-dioxidot a levegőbe azenergiatermelésvagy az iparitevékenységekközben.

kép:suzlon.com

Ez azonban nagyon nehezen kivitelezhető, így eléréséért sem küzdenek annyira az államok. Az energiatermelés tiszta volta így nem csupán a klasszikus értelemben vett megújulókkal történik, itthon sem. A kulcs az atomenergia, ez teszi lehetővé a kitűzött célt, és nem csak hazánk fordul ebbe az irányba.

Tisza energia?

A kérdés már csak az, hogy a döntés jó-e. Szükségesnek tartják, hiszen így gyorsabb, olcsóbb és stabilabb az átállás, de vajon nem vétünk-e vele nagyobb hibát? Hiszen láthattuk, több katasztrófán keresztül is, hogy az atomenergia tisztának még csak véletlenül sem nevezhető, bár tény, hogy szén-dioxidot nem termel a légkörbe.

kép:news24.com

A használt fűtőanyagok tárolása azonban borzalmasan nehéz és veszélyes feladat, az esetlegeskatasztrófákrólmár nem is beszélve. Hiszen egy ilyen esemény egy egész földrészt kiírhat, amivel azért mindenképpen számolni kell.

Kényes kérdés, hogy vajon lehet-e helye az atomenergiának a világban, vagy ugyan úgy halálos lépés lehet a fejlődés útján, akárcsak a fosszilis energiahordozókra való támaszkodás. Ez azonban messze nem csak környezetvédelmi kérdés. Az emberek helyesen akarnak cselekedni, de kényelmüket nem szívesen áldozzák fel. És sajnos, amíg a valóban tiszta energiákkal kapcsolatban vannak olyan hézagok, melyeket nem, vagy csak részben vagyunk képesek áthidalni, addig az atomenergia gazdaságilag és politikailag is erőteljes jelenlétre számíthat. A cél tehát az olyan innovációk széleskörű elterjesztése, melyek az energiatárolás, vagy a stabil termelés kérdését tisztázzák, és a megújuló, valóban tiszta energiák oldalára billentik a mérleget.

lead kép:cwf.ca